Sosiaalinen lomatoiminta jatkuu suunnitellusti 2020

Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA on esittänyt Solaris-lomat ry:lle 2,86 miljoonan euron rahoitusta veikkausvaroista ensi vuodeksi ja kahdeksi sitä seuraavaksi vuodeksi. Avustus vastaa nykyistä tasoa ja lomia voidaan siten järjestää vuoden 2020 lomakalenterin mukaisesti.

Solaris-lomat ry:n toiminta on STEA:n strategian mukaista ja sen avulla voidaan tarjota lepoa ja vertaistukea heikommassa asemassa oleville henkilöille, avustusesityksessä todetaan. Esteitä avustamisen jatkamiselle ei ole.

Vuonna 2020 Solaris-lomat tarjoaa tuetun loman hakemusten perusteella sosiaalisin ja terveydellisin tai taloudellisin perustein 1 800 vähävaraiselle perheelle mukaan lukien 6 000 lasta. Lisäksi tuettuja lomia myönnetään tuhansille ikäihmisille sekä vammaisryhmille ja syrjäytymisvaarassa oleville työikäisille. Solaris-lomien sosiaalinen lomatoiminta painottuu ensikertalaisiin ja niihin, joilla ei ole kytköstä muuhun järjestötoimintaan.
Leave a Reply