Ryhmälomat 2024

Ryhmälomahaku vuodelle 2024 on päättynyt.

Solaris-lomat ry järjestää tuettuja ryhmälomia yhteistyössä eri järjestöjen kanssa. Lomien tavoitteena on ehkäistä syrjäytymistä, tukea arjessa selviytymistä ja antaa vertaistukea. Toivomme mukaan uusia yhdistyksiä ja ensikertalaisia hakijoita. Hakijoiden tulee täyttää valintakriteerit, kuten pienituloisuus.

Tuetut lomat on tarkoitettu pienituloisille Suomessa vakituisesti asuville ihmisille, jotka eivät omin varoin pysty järjestämään itselleen lomaa. Lomat myönnetään taloudellisin, terveydellisin ja sosiaalisin perustein. Lomaa ei myönnetä, jos hakija on ollut aikaisemmin kolme kertaa tuetulla lomalla (kymmenen vuoden aikana).

Kaikki lomajaksot ovat viiden vuorokauden pituisia ohjelmallisia lomia, joilla on täysihoito. Lomapaikan tarjoaman ohjelman lisäksi toivomme yhdistyksenne omaa osuutta loman sisältöön.

Kilpailutus lomapaikoista, joissa tuettuja ryhmälomia järjestetään on kesken, joten lomapaikasta voi esittää vain alueellisen toivomuksen.

Kaikki lomaryhmät tulevat julkiseen hakuun nettisivuillemme ja painettuun esitteeseemme. Hakijoilta ei saa edellyttää yhdistyksenne jäsenyyttä, lomalle voi siis hakea kuka tahansa kyseiseen kohderyhmään kuuluva. Jos ryhmä järjestää yhteiskuljetuksen, myös ryhmän ulkopuolisten henkilöiden pitää halutessaan voida osallistua kuljetukseen (kuljetuksesta saa periä maksun). Ryhmänvetäjän yhteystiedot annetaan kaikille kyseisen loman saaneille.

Pienempiä yhdistyksiä saatetaan yhdistää yhteislomalle toisen yhdistyksen kanssa. Ryhmälomaa voi myös hakea yhdessä toisen yhdistyksen kanssa, molemmat ryhmät täyttävät omat ryhmälomahakemuksensa ja mainitsevat toistensa nimet siinä.

Lomasta peritään omavastuuosuus, joka on 100 euroa/henkilö. Alle 16-vuotiaat maksutta.

Valitsemme yhteistyökumppanit ja ilmoittamme päätökset syksyn 2023 aikana. Lomien myöntämisen edellytyksenä on, että Solaris-lomat ry saa STEAn avustusta vuodelle 2024.

Lisätietoja tuettujen lomien järjestämisestä ja sisällöstä saatte kotisivuiltamme www.solaris-lomat.fi tai ottamalla yhteyttä lomasihteeri Pia Peräkylään, pia.perakyla@solaris-lomat.fi tai puhelin 043 824 3095 arkisin klo 9-12.