Tuettujen lomien muistilista ammattilaisille

Olemme tehneet ladattavan muistilistan ammattilaisille tukemaan työskentelyä asiakkaiden kanssa, jotka hyötyvät tuetusta lomasta. Erityisesti maahanmuuttaja-asiakkaat sekä ikäihmiset tarvitsevat kokemuksemme mukaan usein apua lomahakemuksen täyttämisessä. Hakemukseen tulee täyttää huolellisesti taloudelliset, sosiaaliset ja terveydelliset perusteet jokaisen lomalle hakevan perheenjäsenen osalta. Sosiaalityön, diakonian tms. ammattilainen tai yhdistyksen työntekijä voi tehdä hakemuksen liitteeksi lausunnon siitä, miksi hakija on tuetun loman tarpeessa.

Omavastuumaksu tuetulle Solaris-lomalle on 100 euroa per henkilö, alle 16-vuotiaat lomailevat ilmaiseksi vanhempien kanssa. Matkat lomakohteeseen lomalainen järjestää ja maksaa itse. Sosiaalitoimi, diakoniatyö, yhdistys tai muu taho voi tukea lomalaista omavastuuosuuden ja/tai matkojen maksamisessa. Jos sosiaalitoimi tms. maksaa asiakkaan omavastuuosuuden, suosittelemme pientä omaa maksuosuutta asiakkaalle (esim. 20 euroa) sitouttamaan lomalle lähtöön tai loman peruuttamiseen ajoissa.

Omavastuuta maksaessa tulee käyttää laskun viitenumeroa, jotta se yhdistyy oikeaan lomalaiseen. Maksun viivästymisestä tulee ilmoittaa Solaris-lomien toimistoon.
Jos lomalainen peruuttaa loman, maksajan tulee ottaa yhteyttä Solaris-lomiin omavastuun palauttamiseksi.

Tuettu loma myönnetään taloudellisin, sosiaalisin ja terveydellisin perustein. Lomat ovat 5 vrk mittaisia kotimaan täysihoitolomia ja sisältävät kohderyhmälle suunniteltua ohjelmaa. Tuettua lomaa voi hakea useasta lomajärjestöstä.  Tuetun loman voi kuitenkin saada korkeintaan joka toinen vuosi ja enimmillään kolme kertaa. Painotamme valinnoissa ensikertalaisia.

Linkki: Ladattava muistilista ammattilaisille