Tuettu loma oli vuoden 2021 kohokohta

Solaris-lomat järjesti viime vuonna tuetun loman 11 430 Suomessa vakituisesti asuvalle. Kaikkien lomajärjestöjen tuetuilla lomilla kävi vuonna 2021 yhteensä 44 621 ihmistä, joista noin 40 % oli lapsia.

Kuvio 1. Solaris-lomalaiset eri kohderyhmistä vuonna 2021 (%)

Lomalle pääsi aikaisempaa helpommin

2021 oli ensimmäinen kokonainen pandemiavuosi, mikä vähensi lomahakemusten määrää aikaisemmasta. Koska hakijoita oli normaalia vähemmän ja edellisvuodelta siirtyi lomia vuodelle 2021, tuetulle lomalle pääsi suhteellisesti paljon useampi kuin aikaisemmin. Hakijoita oli 19 231 ja heistä 59% sai Solaris-loman.

Pois neljän seinän sisältä

Solaris-lomat tavoitti hyvin lomatuen tarpeessa olevia kohderyhmiä. Perheillä oli laaja kirjo sosiaalisia ja terveydellisiä ongelmia, ja kaikenikäiset hakijat kuvasivat yksinäisyyttä ja tarvetta päästä ihmisten ilmoille kodin seinien sisältä. 90 % loman saaneista olisi viettänyt loman kotona ilman tukea. 5 % olisi viettänyt lomansa muulla tavalla, tyypillisesti 'mökillä'. 3 % kertoi, että olisi lomaillut sukulaisten luona ja 2 % samalla tavalla itse maksaen. Tuettu loma oli valituille korona-arjen suuri piristys ja kohokohta.

Hyvinvointi lisääntyi lomalla

Tuettu loma vahvisti useimmilla perheyhteyttä, parisuhdetta ja tasa-arvoisuuden kokemusta. Tuetulla lomalla vaikuttaa olevan liikuntaa lisäävä lähes kaikkiin ikäihmisiin ja myös työikäisten kohderyhmistä yli 2/3 kertoi liikkuvansa entistä enemmän loman jälkeen. Ikäihmiset sekä hakivat että saivat muita kohderyhmiä enemmän ystäviä tuetuilla lomilla, ja tältä osin tulokset olivat edellisvuotta paremmat.

Kuvio 2. Solaris-loman vaikutukset aikuisiin 2021 (%)

Lasten hyvinvointia ja itseluottamusta kartoittavat mittarit kertoivat loman positiivisista vaikutuksista lapsiin välittömästi ja pitempiaikaisesti. Lähes kaikki lapset kokivat liikunnan iloa lomalla, ja 2/3 vanhemmista arvioi lastensa liikunnan määrän lisääntyneen pitempiaikaisesti loman ansiosta.

Kuvio 3. Solaris-loman vaikutukset lapsiin 2021 (%)

Rajoitukset vaikuttivat koettuun laatuun

Lomalaiset antoivat kokemukselleen keskimäärin kouluarvosanan 8,7. Kohderyhmien välillä ei ollut tässä eroja. Hajonta eri kohteissa lomailleiden välillä oli melko pieni heikoimmaksi arvioidun kohteen saadessa arvosanan 8,3 ja parhaimman 9. Suositut kohteet vetivät hakijoita hyvin ja vähemmän tunnetut - mutta asiakaspalautteeltaan yhtä hyvät - huonommin.

Lomalaisten tyytyväisyys majoitukseen, ruokaan ja ohjelmaan laskivat edellisvuodesta hieman alle tavoitetason (3,9 kun tavoite oli 4 asteikolla 1–5). Tämä liittynee koronarajoituksiin ja lomapaikkojen vaikeuksiin suoriutua muuttuvassa toimintaympäristössä. Lomaohjelman järjestäminen oli välillä vaikeaa koronapandemian vuoksi. Tanssi ja laulu jäivät vähälle. Lomaohjelmaan osallistui keskimäärin 62 % ja lapsiperhelomilla 41 % lomalaisista. Tulos on sama kuin vuonna 2020.

Asiakkaidemme palaute kertoo siitä, että palvelun laadulla on merkitystä kokemukseen yhdenvertaisina nähdyksi ja kuulluksi tulemisesta. Tarkkailemme siksi tehostetusti lomien laadun toteutumista esimerkiksi ruokailun ja ohjelman osalta.

Lomahaku on päällä

Vuonna 2022 tuettu Solaris-loma järjestetään yli 11 000 lomalaiselle. Kesän lapsiperhelomahaku on Solaris-lomissa päättynyt ja loppuvuoden 2022 Solaris-lomien haku on päällä. Yhdistysten haku Solaris-lomien ryhmälomakumppaneiksi on käynnissä ja jatkuu 15.5.2022 saakka.