Lapsiperhelomat käynnistyvät heinäkuussa

Lomajärjestöt käynnistävät tuetut lomat tauon jälkeen 28.6. alkaen. Yli 70-vuotiaiden tuettuja lomia ei kuitenkaan järjestetä kesälomakaudella 2020 koronaepidemian vuoksi. Tuetut lomat myönnetään hakemuksesta taloudellisin, sosiaalisin ja terveydellisin perustein. Lomilla on täysihoito ja niillä järjestetään kohderyhmän, kuten lapsiperheiden, arjessa selviytymistä tukevaa ohjelmaa.

Tuetun loman tarjoama mahdollisuus virkistyä kodin ulkopuolella ja saada vertaistukea on tärkeää myös näissä poikkeusoloissa, toteavat järjestöt. Kesän tuetulle lomalle valitut saavat henkilökohtaisen kutsun toukokuun aikana. Solaris-lomat järjestää kesälomakaudella 2020 pääasiassa lapsiperhelomia.

Tuettujen lomien järjestämisessä koronaepidemian oloissa noudatetaan tarkoin viranomaisohjeita mm. hygieniasta ja turvaväleistä. Lomajärjestöt tekevät tiivistä yhteistyötä lomapaikkojen kanssa lomalaisten terveyden ja turvallisuuden varmistamiseksi. Flunssaoireisena tuetulla lomalla ei saa olla. Riskiryhmäläisten tulee konsultoida hoitavaa lääkäriä ennen lomalle osallistumista.

Lomajärjestöjen yhteistyöryhmä LYR

Solaris-lomat ry

Maaseudun Terveys ja Lomahuolto ry

Hyvinvointilomat ry

Svenska Semesterförbundet rf

Nasy – Naiset Yhdessä ry