Tutkimustulos: Tuetun loman positiivinen vaikutus kestää pitkään

Loman vaikutusta terveyteen ja hyvinvointiin on pidetty lyhytkestoisena. Myönteisten vaikutusten uskotaan hiipuvan muutamassa päivässä, korkeintaan viikossa. Itä-Suomen yliopiston tuore tutkimus tuetuista lomista osoittaa, ettei asia välttämättä ole näin. Tuetun loman positiivinen vaikutus koettuun hyvinvointiin tuntui vielä yli kuukauden loman jälkeen tehdyssä mittauksessa kaikilla tutkimuksen osa-alueilla.

– Loman vaikuttavuutta on tutkittu aiemmin pääasiassa työssäkäyvien keskuudessa, kun taas tässä laajassa, kaikkiaan yli kolme tuhatta vastauslomaketta käsittävässä aineistossa mukana oli myös työelämän ulkopuolella olevia sekä muita kohderyhmiä, joilla ei ilman tukea ole mahdollisuutta lomaan kodin ulkopuolella, tähdentää professori Raija Komppula Itä-Suomen yliopistosta. Tutkimusaineisto koottiin Hyvinvointilomat ry:n asiakkaiden keskuudessa. – Tavoitteena on kehittää mittari, jonka avulla saadaan entistä luotettavampaa tietoa lomatoiminnan vaikuttavuudesta, toteaa professori Komppula.

Tuettujen lomien vaikuttavuutta on selvitetty aiemminkin. Sosiaali- ja terveysministeriön alaisen STEAn selvityksen (2019) mukaan kaksi kolmesta tuetun loman osallistujista oli lisännyt liikunta-aktiivisuuttaan. Kolme neljästä lomalaisesta arvioi henkisen hyvinvointinsa ja arjessa selviytymisen parantuneen.

Tuetun lomatoiminnan tarkoituksena on tarjota loma lapsiperheille, aikuisille sekä erityisryhmille, joilla ei siihen muuten olisi mahdollisuutta kodin ulkopuolella. STM jakaa viidelle lomajärjestölle vuosittain noin 12 miljoonaa euroa Veikkauksen tuotoista ja lomajärjestöt myöntävät tuetun loman taloudellisin, sosiaalisin ja terveydellisin perustein lähes 50 000 suomalaiselle joka vuosi.

Lue lisää tutkimuksesta

 

Lomajärjestöjen yhteistyöryhmä LYR

Solaris-lomat ry

Maaseudun Terveys ja Lomahuolto ry

Hyvinvointilomat ry

Svenska Semesterförbundet rf

Nasy – Naiset Yhdessä ry

www.lomajarjestot.fi