Loma antaa paljon

Suomesta on tullut poikkeuksellisia menestystarinoita peruskoulusta äitiyspakkaukseen. Yksi vähemmän tunnettu on tuettujen lomien järjestelmä. Tuettuja lomia järjestetään muissakin maissa, mutta suomalainen malli viiden päivän täysihoitolomasta kotimaisessa lomakohteessa on omaa luokkaansa.

Libera-ajatuspaja hyökkäsi tuettua lomatoimintaa vastaan väittämällä, että veikkausvoittovaroilla tuetaan puolueiden ja ay-liikkeen lomatoimintaa.

Todellisuudessa lomat on suunnattu heikoimmassa asemassa oleville ihmisille, joilla ei olisi muuten mahdollisuutta päästä lomalle. Lomalaiset valitaan tiukkojen kriteerien mukaan, joiden noudattamista samoin kuin rahankäyttöä valvotaan tarkasti STM:n toimesta. Järjestöjen kuten puolueiden tai ay-liikkeen jäsenyyksiä ei kysytä, eikä voida tietää. Solaris-lomille hakee vuosittain yli 30 000 ihmistä joista reilu 10 000 voidaan valita lomalle. Kaksi kolmasosaa lomalle valituista on vuosittain ensikertalaisia.

Kaikki Solaris-lomien lomille valitut ovat pienituloisia. Eläkeläis-, sairaus- ja vammajärjestöjen kanssa yhteistyössä järjestettäville vertaistukiryhmälomille hakee välillä myös parempituloisia, mutta heidät ohjataan varaamaan loma samalle ajalle omalla kustannuksellaan suoraan lomakohteesta.

Solaris-lomien jäsenenä ei ole puoluejärjestöjä. Historiamme alkoi sotien jälkeen köyhien työläisäitien lomien mahdollistamisesta, jossa ammatilliset järjestöt olivat luonnollisesti mukana. Onneksi heidän hyväntekeväisyytensä on jatkunut näihin päiviin asti. On parempi mitä useampi taho haluaa tukea toimintaamme. Me emme tue jäseniämme vaan välitämme heidän tukensa lomalaisille. Tätäkin valvoo STM.

Toimintamme on erittäin tehokasta kiitos vuosikymmenten kehitystyön ja nykyaikaisten järjestelmien. Vaikka käsittelemme vuosittain yli 30 000 ihmisen hakemukset, kuluu lomien järjestämiseen ja hallintoon kokonaisuudessaan alle 5 % siitä, mitä vastaava loma maksaisi vapailta markkinoilta ostettuna. Vastaavaa lomaa tosin ei vapailta markkinoilta saa, koska loman ohessa ihmisille tarjotaan monenlaista vertaistukea ja voimaannuttavaa ohjelmaa.

Kaikille on tärkeää päästä joskus lomailemaan kodin ulkopuolella ja tuntea itsensä tasa-arvoisiksi muiden kanssa. Erityisesti lapsille on tärkeää, että he voivat koulussa loman jälkeen kertoa olleensa lomamatkalla. Usein muistot perheen kanssa vietetystä lomasta kantavat läpi elämän. Solariksen lomista suurin osa suunnataan perheille.

Ikäihmiset ovat toisiksi suurin ryhmä. Heille tuetut lomat ovat usein tie pois yksinäisyydestä oman kodin seinien sisältä muiden vertaisten joukkoon. Vertaistuki korostuu aivan erityisesti erityisryhmien lomilla, järjestämme paljon lomia esimerkiksi näkö- ja kuulovammaisille sekä mielenterveyskuntoutujille.

Olemme alkaneet mitata lomien vaikutusta lomalaisten elämään myös pidemmällä ajanjaksolla. Alustavat tulokset ovat yllättäneet itsemmekin - loman vaikutus tuntuu selvästi parempana arkena vielä yli puoli vuotta loman jälkeen.

92 % lomalaisista kokee mielialansa paremmaksi ja 91 % asemansa yhteiskunnassa tasa-arvoisemmaksi vielä puoli vuotta loman jälkeen. 93 % lapsiperheistä voi paremmin perheyhteyden vahvistuttua. Yksinäisyydestä kärsineistä 70 % on vielä puoli vuotta loman jälkeen vähemmän yksinäisiä. Vanhan uskomuksen mukaan pariskunnat lähinnä riitelevät lomilla, mutta 84 % Solaris-lomilla käyneistä kokee parisuhteensa vahvistuneen loman ansiosta. Ensi vuonna Tradekan tuella toteutetaan tutkimushanke, jossa perhelomien vaikutusta selvitetään osana laajempaa osallisuuden ja köyhyyden tutkimusta.

Veikkauksen taloudellinen tuki on mahdollistanut lomien määrän niin suureksi, että niillä on tuntuva yhteiskunnallinen merkitys. Solaris-lomissa pyrimme kaksivuotisen kilpailutuskauden aikana mahdollistamaan loman joka kymmenennelle köyhyydessä elävästä 120 000 lapsesta.

Tuettujen lomien tarve ei valitettavasti ole lähitulevaisuudessa katoamassa. On tärkeää, että Veikkausvoittovaroja ohjataan jatkossakin toimintaan, joka tavoittaa eniten avun tarpeessa olevia ja muun järjestötoiminnan ulkopuolella olevia.

 

Jussi Saramo
Toiminnanjohtaja