Ryhmien vertaistukilomien haku päättyi

Vuoden 2019 ryhmälomien haku päättyi 31.5.2018, saimme ison määrän hyviä hakemuksia! Valitsemme yhteistyökumppanit syksyn aikana ja ilmoitamme päätökset lokakuun loppuun mennessä. Lomien myöntämisen edellytyksenä on, että Solaris-lomat saa Veikkaukselta avustusta vuodelle 2019.

***

Solaris-lomat järjestää Veikkauksen tuella ryhmälomia yhdessä järjestöjen ja paikallisten yhdistysten kanssa. Lomien tavoitteena on ehkäistä syrjäytymistä, tukea arjessa selviytymistä ja antaa vertaistukea.

Yhteistyökumppaneiksi valitaan yhdistyksiä, jotka tavoittavat tuetun loman tarpeessa olevia ihmisiä ja joilla on annettavaa vertaistuen onnistumiseksi lomalla. Yhteistyökumppanit myös voivat esimerkiksi järjestää yhteiskuljetuksen lomapaikkaan.

Lomat ovat kaikille ryhmän kohderyhmään kuuluville avoimessa haussa, eikä jäsenyyksiä edellytetä - esimerkiksi työttömien yhdistyksen kanssa yhteistyössä järjestetylle lomalle valitaan työttömiä ja heidän kanssa samassa taloudessa asuvia.

Lomalaiset valitaan muiden lomien tavoin taloudellisin, terveydellisin ja sosiaalisin perustein ihmisistä, joiden on muutoin vaikea päästä lomalle. Tuettu loma voidaan myöntää korkeintaan joka toinen vuosi. Myös yhteistyöjärjestöjen valinnassa pyritään vaihtuvuuteen, jotta toiminnalla voidaan tavoittaa mahdollisimman monia.

Kaikki lomajaksot ovat viiden vuorokauden pituisia ohjelmallisia lomia, joilla on täysihoito. Lomapaikan tarjoaman ohjelman lisäksi toivomme järjestöiltä omaa osuutta loman sisältöön.

Lomapaikat, joissa tuettuja ryhmälomia järjestetään 2019: Hotelli Kivitippu, Härmän Kylpylä, Ikaalisten KylpyläImatran Kylpylä, KruunupuistoKylpylähotelli Kuntoranta, Kylpylähotelli PäiväkumpuKylpylähotelli Rauhalahti, Kylpylähotelli Sani, Kylpylähotelli Summassaari, Lehmirannan lomakeskus, Vesileppis ja Yyterin Kylpylä.

Lomalaisilta peritään omavastuuosuus, joka on 110 euroa/henkilö. Alle 16-vuotiaat maksutta.

Lisätietoja sosiaaliperusteisten lomien järjestämisestä saatte ottamalla yhteyttä lomasihteeri Pia Peräkylään, puhelin 043 824 3095 tai pia.perakyla@solaris-lomat.fi.