Tarjouspyynnön kysymykset ja vastaukset

Alaotsikko

Solaris-lomat ry:n tarjouspyyntöön vuodelle 2017 tulleet kysymykset vastauksineen


Aika kysymysten esittämiselle on päättynyt. Kaikkiin määräajassa esitettyihin kysymyksiin on vastattu alla.Kysymys 1.


Hankinnan kohteen laatuvertailu (Liite 3) pyydetään useassa osiossa kuvailemaan tiloja, palveluita yms. Kohdassa 3.1.4 pyydetään lähettämään valokuvia. Kohdassa 3.1.5 Tilat, on kuitenkin pyyntö sanamuodossa: kuvaa lomalaisten käytössä olevat tilat... sekä kohdassa 3.1.8 esteettömyys: Kuvaa lomapaikan sisä- ja ulkotilojen esteettömyys... Tarkoitetaanko näissä kohdissa että tarjouksen liitteeksi liitetään valokuvia, vai pyydetäänkö sanallisesti kuvailemaan tiloja ja esteettömyyttä?


Vastaus 1.


Kuvaamisella tarkoitetaan sanallista kuvaamista, paitsi silloin, kun pyydetään valokuvia.


Kysymys 2.


Kohta 3.1.11. Ohjelma. Onko ohjelmalle olemassaan jotakin minimivaatimusta tuntimäärien suhteen? Onko teillä toivetta siitä mikä olisi sopiva tuntimäärä ohjattua ohjelmaa päivässä kunkin lomajakson ja kohderyhmän osalta?


Vastaus 2.


Arvostamme monipuolista ja runsasta ohjelmatarjontaa. On hyvä, jos päivittäin on tarjolla useampia ohjelmatilaisuuksia. Kaikki tarjolla oleva maksuton ohjelma vaikuttaa pisteytykseen ja kannattaa kuvata tarjouksessa lomatuotekohtaisesti. Emme halua määrällisesti rajoittaa tarjoajien mahdollisuutta valmistella monipuolisia ja toimivia ohjelmakokonaisuuksia, yhtenä päivänä voi olla esimerkiksi monta lyhyempää tilaisuutta tai vaikkapa yksi pidempi päiväretki.


Kysymys 3.


Tarjouspyynnössä ei kilpailuteta monivammaisten hyvinvointilomaa, vaikka se oli edellisessä tarjouskilpailutuksessa. Miksi sitä ei nyt ole tässä kilpailutuksessa?


Vastaus 3.


Monivammaisten hyvinvointilomalle ei ole tullut tarpeeksi kriteerit täyttäviä hakijoita joten vuoden viimeinen monivammaisten hyvinvointiloma on jouduttu perumaan kokonaan. Tällä aikataululla ei ole mahdollista saada riittävästi uusia hakijoita, jotta vuonna 2017 voitaisiin järjestää monivammaisille suunnattua lomaa.


Kysymys 4.


Tarjouspyynnön sivulla 5/11 kohdassa 3.1.11 ohjelma sanotaan seuraavasti: Tuotekohtaiset vähimmäisvaatimukset täyttävästä ryhmän omasta ohjelmasta annamme yhden pisteen. Ohjelman enimmäispistemäärä on kuitenkin 10 pistettä. Mistä nämä loput 9 pistettä tulevat?

Kaikissa tuotekohtaisissa kuvauksissa ei ole ilmoitettu vähimmäisvaatimukset täyttävistä ohjelmarajoista, kuinka tarjouksen tekijä voi tietää, mitä tarjouksen pyytäjä edellyttää pisteytykseen?


Vastaus 4.


Tarjouspyynnön mukaisesti arvostamme pisteytyksessä, että ohjelma tukee kullekin lomaviikolle asetettua tavoitetta, sisältää vertaistukea ja antaa lomalaisten kokea uutta. Arvostamme lomaohjelman monipuolisuutta sekä ryhmäyttämiseen suunnattua ryhmämme omaa ohjelmaa.

On hyvä, jos päivittäin on tarjolla useampia ohjelmatilaisuuksia. Kaikki tarjolla oleva maksuton ohjelma vaikuttaa pisteytykseen ja kannattaa kuvata tarjouksessa lomatuotekohtaisesti. Emme halua määrällisesti rajoittaa tarjoajien mahdollisuutta valmistella monipuolisia ja toimivia ohjelmakokonaisuuksia, yhtenä päivänä voi olla esimerkiksi monta lyhyempää tilaisuutta tai vaikkapa yksi pidempi päiväretki.

Solaris-lomien edellyttämät tuotekohtaiset vähimmäisvaatimukset on ilmoitettu kaikissa tuotekohtaisissa kuvauksissa.


Kysymys 5.


Vähennetäänkö majoituksen kohdalla pisteitä, jos ei tarjoa perhehuoneita/perhelomia? Enimmäispisteet on tarjouspyynnössä ilmoitettu 7, ja siihen kriteerinä on mainittu helposti saavutettavat, esteettömät ja korkeatasoiset huoneet. Jos tuo vaatimus täytyy, tuleeko täydet 7 pistettä?


Vastaus 5.


Pisteytykset tehdään lomatuotekohtaisesti, joten perhehuoneet ja perhelomien edellyttämät ominaisuudet pisteytetään ainoastaan perhelomilla. Täydet pisteet saa saavutettavista, esteettömistä ja korkeatasoisista huoneista. Tarjouspyynnössä mainittu varustelu, huoneiden sijainti ja siivousten määrä vaikuttavat osaltaan näiden arviointiin.